รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุด กัณหารัตน์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำแคน

ผลงาน

ที่อยู่

193 ม.11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ 36150

<< ย้อนกลับ