รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ผลงาน

องค์ความรู้ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล เป็นเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือ มีสีเขียวไข่กา เนื้อแตกลายงา สวยงดงาม ศิลาดลจัดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาของคนไทย เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเจ้านายหรือชนชั้นสูงในเบื้องต้น ครูพงษ์ลักษณ์เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เริ่มจากการคัดดินเหนียว ปั้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผึ่งลมให้แห้งโดยไม่ตากแดด เผาในเตาแมงป่องหรือเตาทุเรียง ใช้ไฟแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด การเผาแบบบิสกิตหรือเผาในเตาระดับ ๘๐๐ องศาเซลเซียส มีข้อดีคือเครื่องปั้นดินเผาไม่เสียรูป เก็บรักษาได้นาน เขียนลวดลาย ชุบน้ำเคลือบ และเผารอบสองในระบบลดออกซิเจนที่อุณหภูมิ ๑,๒๕๐ – ๑,๓๐๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๐ – ๑๒ ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น ผลงานโดดเด่น ครูพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่วัยเยาว์กอปรกับความสนใจทำให้มีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล ได้รับการยกย่อง เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เป็นจุดสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ เข้าศึกษา เรียนรู้ ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติเป็นประจำ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล สร้างความรู้ สร้างรายได้ และอาชีพแก่ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้ตระหนักและเข้าใจในคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ที่อยู่

114 หมู่ 4 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73120

<< ย้อนกลับ