รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิษณุ อโนทัย

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการเก็บออมแลรวมกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ไม่คดโกง มีเมตตาต่อผู้อื่น จนทำให้กลุ่มออมทรัพย์มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

ที่อยู่

12/249 ม.4 ถนนประชาสำคัญ ตำบลคู้ฝั่งเหนือ อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ