รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเชาวลิต พุ่มขจร

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การจัดการธุรกิจด้านการเกษตร

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดชุมชนเพื่อการเกษตร เป็นนักจัดการธุรกิจชุมชน โดยใช้แนวคิด "ลงขัน ปั่นแรง แบ่งปุ๋ย"

ที่อยู่

10 ม.7 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86110

<< ย้อนกลับ