รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูมานัสนทีพิทักษ์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

เป้นพระนักอนุรักษ์ที่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสายน้ำและผืนป่า เป็นริเริ่มแนวคิดพิธีการบวชป่า และสืบชะตาแม่น้ำ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นเมืองทางภาคเหนือ

ที่อยู่

วัดโพธาราม ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56130

<< ย้อนกลับ