รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารปูม้า

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจาง ฟุ้งเฟื่อง เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเป็นผู้อนุรักษ์ปูม้าให้คู่กับท้องทะเลบริเวณอ่าวทุ่งมหามามากกว่า ๓๐ ปี โดยมาเริ่มเอาจริงเอาจังด้วยการจัดตั้ง “ธนาคารปู” ประมาณปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การทำมาหากินเกิดวิกฤตอย่างหนักจำนวนปูม้าที่เคยจับได้เป็นกอบเป็นกำเริ่มลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว มีการตั้ง “กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า” “ธนาคารปู” ก็คล้าย ๆ กับการฝากเงิน – ถอนเงิน ของธนาคารแต่เปลี่ยนมาเป็นการฝากแม่ปูและจับปูแทน ส่วนดอกเบี้ยก็คือลูกปูที่ปล่อยลงทะเลถึงเวลาก็จับขึ้นมาขายเป็นรายได้ของชาวบ้าน ส่วนแม่ปูที่ไข่หลุดจากกระดองจะเอาไปขายนำเงินเข้ามาเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนปูม้าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วคือ มีเรือลักลอบเข้ามาหากินบริเวณอ่าวทุ่งมหาโดยใช้ลอบขนาดตาถี่เกินไปที่ชาวเลรู้จักกันดีว่า ลอบ ๑ นิ้ว ๒ หุน แทนที่จะได้ปูตัวใหญ่กลับลากลูกปูที่อยู่ในวัยอนุบาลขึ้นมาด้วย ครูจาง ฟุ้งเฟื่องจึงได้วางกฎเหล็กเอาไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. ต้องใช้ลอบตาห่าง ๒.๕ นิ้ว เพื่อให้ปูที่ตัวเล็กหรือปูที่กำลังเติบโตมีโอกาสหลุดรอดออกไปแพร่พันธุ์ ๒. ชาวประมงที่จะจับปูม้าในเขตอ่าวทุ่งมหาหรือเกาะตะเกียบต้องทำตามกติกาที่วางไว้ คือ นำแม่ปูมาฝาก ไว้เท่าไรก็จับปูมาได้เท่านั้น ยิ่งฝากแม่ปูม้ามาก ก็ยิ่งจับปูม้าได้มากเช่นกัน ผลงานโดดเด่น ครูจาง ได้นำความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธนาคารปูม้า) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ที่อยู่

11/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหลังสวน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86210

<< ย้อนกลับ