รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฐิติ สาวิสัย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะภาคประชาชนของเมืองภูเก็ต ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำจัดขยะ นำขยะที่ได้มาทำปุ๋ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่

78/14 ม.3 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83000

<< ย้อนกลับ