รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ด้านการแพทย์แผนไทย

การปรุงยาและการแปรรูปสมุนไพร

ผลงาน

ครูชยพรมีความรู้และเชี่ยวชาญการปรุงยาสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรพร้อมดื่ม สมุนไพรประเภทเครื่อง สำ อางสูตรโบราณ จดทะเบียนภายใต้เครื่องหมายการค้า“อาภาทิพ” ใช้สำ หรับยา ส่วนสมุนไพรแปรรูปประเภทเครื่อง สำ อางและเครื่องดื่มจะใช้เครื่องหมายการค้า “ทิพอาภา” • ตำ รับยาที่ปรุงเพื่อบำ บัดรักษา ได้แก่ - ยากษัยอายุวัฒนะ สูตรพระยารณไชยชาญยุทธเจ้าเมืองสุโขทัย ปรุงถวายในหลวงรัชกาลที่ ๕ ใช้แก้โรคปวดข้อ ปวดเข่า มือ-เท้าชา เบาหวาน และลดไขมันในเส้นเลือด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร - ยาเอกบุรุษใช้สำาหรับบำรุงธาตุ บารุงร่างกาย สร้างโลหิต เจริญอาหาร - ยาแก้โรคกระดูกเสื่อม แก้ปวดกระดูก กระดูกผุไขข้ออักเสบเก๊าท์ - ยาลดระดับน้ำ ตาลในเลือดใช้แก้เบาหวาน - ยาเส้นประธานสิบใช้สำ หรับแก้ความผิดปกติอันเกิดจากเส้น ภายในร่างกาย อัมพฤกษ์ อัมพาต - ยาแก้วห้าดวง แก้ล้างพิษ ไข้กาฬ ไข้ทับฤดูและยาปโตฬาธิคุณ แก้ความผิดปกติช่วงมีระดูเป็นต้น • แปรรูปสมุนไพรประเภทเครื่องสำ อาง ได้แก่ สบู่สมุนไพรสูตร โบราณ, แชมพูสมุนไพร แป้งสมุนไพรและยาสีฟันสมุนไพรชนิดผง • ปรุงยาสมุนไพรให้มีสรรพคุณสำ หรับการรักษาโรค โดยทดลองใช้ยากับ ตนเองก่อนแล้วจึงเผยแพร่ ในการรักษาจะสอบถามอาการผู้ป่วยก่อนวิเคราะห์โรค แล้วจึงจัดยาให้

ที่อยู่

52/2-4 ม.4 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64000

<< ย้อนกลับ