รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฮุย การัมย์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพรครบวงจร

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องการแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย ทั้งด้านการปลูกพืชสมุนไพร การดูแลบำรุงรักษา การแปรรูปสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการ รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั่วไป โดยเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้ที่มาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ครูฮุย การัมย์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านองค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้จากศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรครบวงจรมีทั้งด้านการปลูกพืชสมุนไพรไทย การดูแล บำรุงรักษา การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ น้ำหมักสมุนไพร 108 ยาแก้ภูมิแพ้ยาแก้เส้นท้องตึง น้ำมันนวดแก้เคล็ด ยาแก้โรคริดสีดวง ยาอบสมุนไพรลูกประคบ ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพจากมะรุม การอบสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอาการต่างๆ การทำ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช

ที่อยู่

65 ม.4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31000

<< ย้อนกลับ