รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสมพร สุดใจ

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญในการอ่านตำรายาโบราณ เป็นหมอยาสมุนไพร หมอกระดูก หมอตำแย หมอดู มีความเสียสละดูแลผู้ป่วยดุจญาติ ใช้บ้านของตนเองเป็นที่รักษาและพักฟื้นผู้ป่วย อยู่กันแบบพี่น้อง ครูสมพร สุดใจ มีอยู่จากการได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาโดยตรงและทั้งที่ได้ศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นหมอยาแผนโบราณ แพทย์แผนไทย หมอดู หมอตำแย มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคกระดูก โรคเด็ก การนวดแบบเชลยศักดิ์ และมีความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรอย่างดียิ่งและได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความจริงใจ จริงจัง และถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มีความสนใจด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรักษาภูมิปัญญาทางด้านนี้ให้คงอยู่ต่อไป

ที่อยู่

101 หมู่ที่ 9 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86110

<< ย้อนกลับ