รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุวณีย์ ก๋งอุบล

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การนวดแผนไทยและธรรมะบำบัด

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญการนวดรักษาอัมพาตและรับประทานยาสมุนไพรตามอาการโรค การรักษาผู้ป่วยอัมพาต ตามขั้นตอนของศูนย์ การรักษาโดยใช้หลักการฝึกสมาธิ เน้นการพิจารณากรรม มีการทำวัตรสวดมนต์ จัดทำหลักสูตรถ่ายทอดความรู้การนวด ฯลฯ ๑. ให้ผู้ป่วยอาบน้ำอุ่นซึ่งผสมด้วยตัวยา เช่น ย่านเอ็น เถาวัลย์เปรียงและตัวยาอื่นๆ เป็นต้น ๒. ใช้ลูกประคบ ประคบด้วยเส้นประมาณ ๔๕ นาที ๓. นวดกดจุดและน้ำมันสมุนไพรแก้อาการ ๔. กินยาต้มสมุนไพร

ที่อยู่

48/2 ม.7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80210

<< ย้อนกลับ