รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทอง ทองบ่อ

ด้านเกษตรกรรม

ขยายพันธุ์ผักหวานป่า

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทอง ทองบ่อ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการขยายพันธุ์ผักหวานป่าจากการตอนกิ่ง โดยกระบวนการที่ได้จากการปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบเป็นต้นว่า การเตรียมอุปกรณ์ มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งรากที่ปรุงขึ้นเอง ผสมกับดินเหนียวหรือดินปลวก วิธีการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีขนาดและสีผิวขาวนวลอมน้ำตาล ฤดูกาลในการตอนกิ่งผักหวานและเวลาคว้านแผลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลหลังตอนกิ่ง วิธีตัดกิ่งตอนลงปักชำ การเตรียมหลุมปลุก วิธีการดูแลรักษา และวิธีการกระตุ้นให้ผักหวานป่าแตกกิ่ง นอกจากนี้ครูทอง ยังมีความสามารถเชี่ยวชาญในการบริหาร เป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรทั้งในท้องถิ่นและอำเภอหนองกี่ เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนอะราง ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนดอนอะราง ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดอนอะราง กรรมการสหกรณ์อำเภอหนองกี่ ประธานหมอดิน อำเภอหนองกี่ ประธานเกษตรกรหมู่บ้านอำเภอหนองกี่ ซึ่งภาระงานที่ได้รับความไว้วางใจล้วนเป็นความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เป็นแกนสำคัญที่จะทำให้ชาวเกษตรกรในท้องถิ่นได้รู้จักพึ่งตนอง จากการใช้วิถีชีวิตกับอาชีพเกษตรกร ที่พอเพียงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลงานโดดเด่น ครูทอง เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการขยายพันธุ์ ผักหวานป่า ได้นำเอาภูมิปัญญาดังกล่าวมาปลูกขยายแปลง ทำการขยายกิ่งพันธุ์ปลูก เก็บไว้ปรุงเป็นอาหารและขายนำรายได้เสริมในครอบครัวจนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้การขยายพันธุ์ผักหวานป่าให้แก่ชุมชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรและเกษตรกรดีเด่น ในระดับจังหวัด และภูมิภาค จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ที่อยู่

154 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31210

<< ย้อนกลับ