รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจุรีรัตน์ หวลถนอม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรชีวภาพ

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรชีวภาพ พัฒนาดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพให้ผลผลิตข้าวได้ถึง ๕๐ ถังต่อไร่ โดยใช้ต้นทุนเพียง ๑,๐๐๐ บาท นับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่เดินตามรอยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของความพอเพียง

ที่อยู่

168 ม.2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ 23000

<< ย้อนกลับ