รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ผลงาน

เป็นพระสงฆ์ที่ทรงภูมิปัญญา เป็นผู้รอบรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมล้านนา มีความเชี่ยวชาญในการเทศนาธรรม ทำนองต่าง ๆ โดยเฉพาะการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา การประพันธ์บทร้อยกรองและเขียนตำราทางวิชาการล้านนาคดี ตลอดขนการคิดคำนวณและจัดทำปฏิทินล้านนา

ที่อยู่

วัดธาตุคำ 14 ถ.สุริยวงษ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ