รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิทักษ์ธรรมากร บำรุงแจ่ม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาและเชี่ยวชาญด้านประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการเทศน์กัณฑ์มัทรี เทศนาแบบ โบราณล้านนา (แหล่มหาชาติ) ด้วยวาทะที่เฉียบคมแฝงด้วยคำสอนที่ลึกซึ้ง สามารถประพันธ์ ร่าย ค่าวกะโลง คำเวนตาน คำเชิญ คำ?อาราธนาฯ ด้นร่ายสด ที่ทันต่อเหตุการณ์ องค์ความรู้ที่พระครูพิทักษ์ ธรรมากรได้สั่งสมมามากกว่า ๔๐ ปี เป็นที่ประจักษ์ และได้ถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน ตลอดจนประชาชนได้เรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นมรดก ของชาติต่อไป

ที่อยู่

52 ม.3 ตำบล*ห้วยยาบ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51000

<< ย้อนกลับ