รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

สมณะเสียงศีล ชาตวโร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

เป็นริเริ่มพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพสูตรต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้อย่างสารพัดประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตรและในชีวิตประจำวัน แทนการใช้ยาสะรผม สบู่ ผงซักฟอก ช่วยประหยัดและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน เป็นการนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม

ที่อยู่

พุทธสถานปฐมอโศก เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73000

<< ย้อนกลับ