รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

สมณะเสียงศีล ชาตวโร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ สมณะเสียงศีลสนใจศึกษา พัฒนา และปรับประยุกต์ใช้น้ำสกัดชีวภาพอย่างยาวนาน ทำให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องชีวภาพอย่างเด่นชัด จึงได้นำเอาความรู้เรื่องชีวภาพมาพัฒนาเป็นสูตรต่าง ๆ จนใช้ได้สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้สระผม, อาบน้ำ, ซักผ้า, ล้างหน้า, แปรงฟัน ฯลฯ แทนยาสระผม สบู่ ผงซักฟอก ช่วยให้ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่น ใช้ล้างห้องน้ำ ห้องส้วม วิธีทำก็ง่ายมากคือใช้ผลไม้สุกประมาณ ๓ กิโลกรัม คลุกกับน้ำตาลทรายแดง ๑ กิโลกรัม หมักไว้ ๑๐ วัน ค่อยเติมน้ำพอท่วมหรือประมาณ ๘ ส่วน หมักไว้ ๓ เดือนก็กรองเอาน้ำมาใช้ได้ ผลไม้แต่ละชนิดมีผลดีในการใช้ที่แตกต่างกัน ถ้าใช้สาระสมใช้มะกรูด ใช้ล้างหน้าอาบน้ำควรใช้มะเฟือง หรือมะขามเปรี้ยว ฯลฯ ถ้าทำใช้กับภาคเกษตรก็ให้ใช้เศษอาหารที่ยังสด ๆ ผสมกับโมลาสหรือกากน้ำตาล อัตราส่วนก็คือ ใช้ขยะหรือเศษอาหารจากครัวเรือน ๓ กิโลกรัม หรือ ๓ ส่วนผสมกากน้ำตาล (โมลาส) ๑ กิโลกรัม หรือ ๑ ส่วน หมักไว้ ๓ เดือน ก็เอาไปใช้รดต้นไม้ได้ ส่วนกากก็นำไปทำปุ๋ยหมักได้อีก เวลานำไปใช้รดต้นไม้ต้องผสมประมาณ ๓ ช้อน ต่อน้ำ ๑ ปีบ หรือ ๒๐ ลิตร ต้นไม้จะงามอย่างผิดหูผิดตา ช่วยให้ดินร่วนซุยเพราะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อย นอกจากนี้ยังสามารถสกัดสมุนไพรใช้ไล่แมลง เพลี้ย เชื้อราได้อีกด้วย ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคม ผลงานโดดเด่น ความเชี่ยวชาญและผลงานที่โดดเด่นก็เหมือนกับ ครูปัญญาไทยหรือปราญช์ชาวบ้านอื่น ๆ ทั่วไป แต่ที่เห็นความสำคัญมากที่สุดคทอเรื่องของ คุณธรรม การรู้จักนำคุณธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน ที่เป็นเรื่องสำคัญกว่าความรู้อาชีพอื่น ๆ เป็นริเริ่มพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพสูตรต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้อย่างสารพัดประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตรและในชีวิตประจำวัน แทนการใช้ยาสระผม สบู่ ผงซักฟอก ช่วยประหยัดและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน เป็นการนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม

ที่อยู่

พุทธสถานปฐมอโศก เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73000

<< ย้อนกลับ