รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

สมณะเสียงศีล ชาตวโร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

สมณะเสียงศีล ชาตวโร เป็นผู้มีองค์ความรู้ในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสนใจศึกษาพัฒนา ปรับประยุกต์ใช้น้ำสกัดชีวภาพอย่างยาวนาน ทำให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องชีวภาพอย่างเด่นชัด จึงได้นำเอาความรู้เรื่องชีวภาพมาพัฒนาเป็นสูตรต่าง ๆ สารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้สระผม, อาบน้ำ, ซักผ้า, ล้างหน้า, แปรงฟัน ฯลฯ ช่วยให้ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่น ใช้ล้างห้องน้ำ ใช้ไล่แมลง เพลี้ย เชื้อราได้อีกด้วย ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคม เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. 2545 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ..... โล่ประกาศเกียติคุณฐานะผู้สร้างเสริมเกษตรอินทรีย์ดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โล่ ๕๐ ชีวิตคิดเปลี่ยนโลก จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โล่คนดีแทนคุณแผ่นดินเครือ nation ใบประกาศเกียรติคุณเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงหบุรี

ที่อยู่

พุทธสถานปฐมอโศก เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73000

<< ย้อนกลับ