รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสงัด ศรีสุขโข

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การจัดการชีววิถี

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี การประพฤติปฏิบัติของครูสงัด ศรีสุขโข ในสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นทั่วไป เป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือและอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและพิธีการต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของชาวจังหวัดระยอง

ที่อยู่

80/2 ม.4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ 21000

<< ย้อนกลับ