รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถนอม ปาจา

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมท้องถิ่น ค่าว

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูถนอม ปาจา เป็นกวีนิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการประพันธ์บทค่าวใช้คำเมืองล้านนาแฝงด้วยคำคมสุภาษิตสอนใจที่มีความหมายลึกซึ้ง สละสลวย ทั้งประเภทค่าว ปรัชญาชีวิต ธรรมะ ความรัก สังคม ผลงานโดดเด่น • ประพันธ์บทค่าวมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง แยกเป็นประเภทสังคม ปรัชญา ธรรมะ การเมือง ความรัก ตลก และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำค่าว คำคม กวีล้านนา เล่ม ๑-๒-๓ คนยองในสันป่าตอง เจี้ยคำเมือง ค่าวอี่ปู่สอนหลาน ประวัติบ้านเรา สันห่าวในอดีต คำค่าวเจ้าฟ้าปวงประชาสยาม คำค่าวเฉลิมพระเกียรติ นิยายธรรมคำเมืองเรื่อง “เสือต๋าย เสือนอน” คำค่าวสลากภัตต์ และคำค่าวสูมาครัวทาน เป็นต้น • จัดทำหลักสูตรการแต่งค่าว มีแบบฝึกหัด แบบเฉลย แก่ศูนย์ กศน.อำเภอสันป่าตอง คำกล่าวค่าวสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ งานผ้าป่าสามัคคี ค่าวบายศรีสู่ขวัญ พิธีมงคลสมรส พิธีงานศพ • เป็นวิทยากรกล่าวคำค่าวในงานเทศกาล / ประเพณีสำคัญ เช่น คำกล่าวขานบายศรีสู่ขวัญ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบุญผ้าป่าสามัคคี งานบวชนาค ฯลฯ • เป็นวิทยากรเผยแพร่ในเวทีสัมมนาหน่วยงานต่างๆ เช่น การเขียนการแต่ง ค่าวมีเคล็ดลับอย่างไร ศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม • เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ ชมรมคนรักค่าว ที่นี่ล้านนา

ที่อยู่

๔๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๑๒๐

<< ย้อนกลับ