รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิชัย พรหมผุย

ด้านภาษาและวรรณกรรม

กลอนลำร่วมสมัย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูพิชัย พรหมผุย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการประพันธ์กลอนลำคือ การใช้ภาษาที่สุภาพ มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา งานอนามัย สังคม และศีลธรรม ที่สำคัญ โดยแต่งเป็นกลอนที่ใช้คำมากมีสัมผัส พยัญชนะ สระ เสียง ใช้คำที่มีพยางค์มาก ๙ – ๑๑ คำในแต่ละวรรค ซึ่งจะทำให้การขับร้องครอบคลุมเนื้อหาไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไป ผลงานโดดเด่น ๑. โครงสร้างกลอนลำ “ทำนองชัยภูมิ” ในแต่ละวรรคจะมีจำนวนคำหรือพยางค์ ๙-๑๕ คำหรือพยางค์ เพราะกลอนลำท้องถิ่นอื่น มีคำและพยางค์เพียง ๗-๑๐ คำและพยางค์เพียงเท่านั้น จึงทำให้ทำนองลำแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นใน ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน ๒. ประพันธ์กลอนยาวเทิดพระเกียรติทุกพระองค์ ต้องใช้คำราชาศัพท์ในการประพันธ์กลอน ได้เนื้อหาสาระมากกว่าสื่อสารได้ชัดเจนกว่า เช่นกลอนลำพระราชดำรัส ๙ ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วย ๓. ประพันธ์กลอนลำเพื่อการแสดงหมอลำกลอนงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีราชาภิเษก การขึ้นครองราชย์สมบัติรัชการที่ ๑๐ ๔. ประพันธ์กลอนลำเฉลิมฉลอง ในงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับการแสดงลำกลอนและนางรำประกอบเต็มรูปแบบและได้รับรายงานกรมส่งเสริมฯ กระทรวงวัฒนธรรมแล้ว

ที่อยู่

๒๔๔/๑๔๕ หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐

<< ย้อนกลับ