รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวนวลศรี ถนอมศรีมงคล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมพื้นบ้าน เพลงเรือแหลมโพธิ์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูนวลศรี ถนอมศรีมงคล ได้จัดตั้งกลุ่มสนใจเพลงเรือบ้านแหลมโพ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ด้วยการศึกษาเรียนรู้จากครูเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ได้เก็บรวบรวมประวัติ ความเป็นมาของเพลงเรือแหลมโพ รวมทั้งเนื้อเพลงทั้งแบบสั้น แบบยาว เป็นจำนวนมาก เมื่อได้ศึกษาเพลงดังกล่าวอย่างละเอียดเห็นว่า ความเป็นเอกลักษณ์ในฉันทลักษณ์ของครูเพลงท้องถิ่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงได้กำหนดรูปแบบฉันทลักษณ์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น จนในที่สุดได้จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นวิชาเพลงเรือแหลมโพขึ้นใช้ในโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลงานโดดเด่น • แต่งเพลงเรือแหลมโพธิ์ เพลงพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา • สอนร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ และสอนวิธีแต่งเพลงเรือแหลมโพธิ์ให้กับบุคคลที่สนใจ

ที่อยู่

๘๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐

<< ย้อนกลับ