รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไพบูลย์ พันธ์เมือง

ด้านภาษาและวรรณกรรม

เรื่องสั้น กวีนิพนธ์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง เชี่ยวชาญในด้านการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี เขียนภาพเหมือน วาดภาพประกอบเรื่องราว วาดภาพ ระบายสี ผลงานโดดเด่น ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง ได้เขียนเรื่องสั้น “เขาเริ่มต้นที่นี่” ส่งนิตยสารฟ้าเมืองไทย ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่องสั้น “หมอดู” ประกวดใน น.ส.พ.เดลินิวส์ ได้รับรางวัลชมเชย พ.ศ. ๒๕๓๑ เรื่องสั้น “อบายมุข” และ “บ้านเช่า” เข้ารอบการประกวดที่ฟ้าเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่องสั้น “เถาวัลย์บนต้นมะม่วง” ได้ “ประดับช่อการะเกด” จาก บก. สุชาติ สวัสดิ์ศรี พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่องสั้น “ชายหลังค่อมในกระจกเงา” เข้ารอบการประกวดในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องสั้น “ฝุ่น” เข้ารอบการประกวดในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ รอบที่ ๓ เป็น ๑ ใน ๖ คนและ เรื่องสั้น “มองจากที่สูง” ได้รับรางวัลชมเชย เรื่องสั้นรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ เรื่องสั้นประกวดเข้ารอบ ๕๐ คน (ไม่ได้รับการตีพิมพ์) คือประกวดเรื่องสั้นสุภา เทวกุล และ เรื่องสั้นช่อปาริชาติ อีก ๒ ครั้ง มีเรื่องสั้นที่ผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ อีกมากมาย

ที่อยู่

๙๗/๕ หมู่ที่๓ ถ.ประทิว-ท่าแซะ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ ๘๖๑๖๐

<< ย้อนกลับ