รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุนทร บุญมี

ด้านโภชนาการ

อาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปจากลำไย

ผลงาน

ที่อยู่

56/4 ม.2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51130

<< ย้อนกลับ