รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุนทร บุญมี

ด้านโภชนาการ

อาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปจากลำไย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุนทร บุญมี เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทุกครั้งที่คิดเมนูอาหารจะคำนึงถึงรากเหง้าของอาหารล้านนา คุณค่าและประโยชน์ทางด้านโภชนาการ โดยคิดสร้างสรรค์ สูตรอาหารโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านล้านนาและขนม มากกว่า ๒๐๐ สูตร อาทิเช่น ส้มตำลำไย แกงฮังเลลำไย แกงเขียวหวานลำไย ต้มข่าไก่ลำไย ยำลำไย ขนมจีนน้ำเงี้ยวลำไย ข้าวหลามลำไย ห่อหมกลำไย น้ำพริกอ่องลำไย ขาหมูตุ๋นลำไย ข้าวต้มพื้นบ้านลำไย ข้าวเกรียบปากหม้อลำไย หลนลำไย ผัดเปรี้ยวหวานลำไย ขนมเค้กลำไยขนมชั้นลำไย บัวลอยลำไย เป็นต้น ครูสุนทร บุญมี นำความรู้วิชาภาษาไทยมาตั้งชื่ออาหารให้น่าสนใจ เช่น • หนุมานหลงป่า โดยเอาจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงพื้นบ้านทางภาคเหนือมาแกงคั่วกับผักพื้นบ้านรับประทานกับข้าวสวยสีดอกอัญชัน • เพชรนางพญา โดยเอาไข่มดแดง ซึ่งเป็นแมลงพื้นทางภาคเหนือมาผสมกับน้ำพริกลาบพื้นบ้านราดบนเต้าหู้ไข่ที่ทอด • ข้าวอบนพคุณา โดยเอาธัญพืช ๙ ชนิดมาผสมกันปรุงรสแล้วห่อใบตองนำไปนึ่ง • มัสยาโกมล โดยนำรากบัวไปตุ๋นกับเนื้อปลาและยาจีน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ • วิหคนอนรัง โดยนำเอากุ้งสดผัดซอสราดบนลอดช่องไทยสีเขียว เป็นอาหารว่าง จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา รายวิชาเมนูลำไย และรายวิชาของกิ๋นบ้านเฮา ช่วงชั้นที่ ๔ โดยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการสอน เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านล้านนา ผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคหกรรมดีเด่น และเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาคหกรรม ผลงานโดดเด่น • คิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะสูตรอาหารพื้นเมืองล้านนาและขนม มากกว่า ๒๐๐ สูตร • นำความรู้วิชาภาษาไทยมาตั้งชื่ออาหารให้น่าสนใจ เช่น หนุมานหลงป่า โดยเอาจิ้งหวีด ซึ่งเป็นแมลงพื้นบ้านทางภาคเหนือมาแกงคั่วกับผักพื้นบ้าน • จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา รายวิชาเมนูลำไย และรายวิชากิ่นบ้านเฮา ช่วงชั้นที่ ๔ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการสอน เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านล้านนา

ที่อยู่

๕๖/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ ๕๑๑๓๐

<< ย้อนกลับ