รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอานนท์ ไชยรัตน์

ด้านศิลปกรรม

การตีกลองพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ทางด้านความเชี่ยวชาญทางด้านการตีกลองและการทำกลองพื้นบ้านล้านนา อาทิ การตีกลองสะบัดชัย กลองตึงโนง กลองปู่เจ่กลองมองเชิง อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในการฟ้อนดาบ เป็นผู้สืบสานการ ละเล่นพื้นบ้านล้านนา “บะข่างโว่” ริเริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา “สลีปิงจัยแก้วกว้าง” ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ให้แก่เยาวชน และผู้สนใจ ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้หันมาร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและเกิดความรัก ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติมิให้สูญหายไป

ที่อยู่

137 ม.7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ