รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย สมานตระกูล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

เป็นผู้นำในการใช้หลักการของศาสนาอิสลามในเรื่องความสะอาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามาเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนรู้จักและเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี

ที่อยู่

34/3 หมู่ 5 ตำบลลำผักชี อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ