รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย สมานตระกูล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมชาย สมานตระกูล คิดและตระหนักดีว่าบรรดาบรรพบุรุษได้สร้างสมทรัพยากรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ สู่บุคคลรุ่นลูกรุ่นหลานทรัพยากรที่ถูกสร้างสมล้วนแล้วแต่มีความสำคัญแก่ทุกชีวิต ในการใช้และสร้าง การบำรุงรักษาทรัพยากรจึงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นการช่วยกันดูแลบำรุงรักษา และตั้งกฎเกณฑ์ทางสังคมร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ครูได้มาจากประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในชุมชนและในบ้านเกิดของตนเอง ผลงานโดดเด่น ครูสมชาย เป็นผู้นำในการใช้หลักการของศาสนาอิสลามในเรื่องความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามาเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนรู้จักและเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ที่อยู่

34/3 หมู่ 5 ตำบลลำผักชี อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ