รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมนตรี เผือกจีน

ด้านศิลปกรรม

การละเล่นพื้นบ้าน รำกลองยาว

ผลงาน

ที่อยู่

56 ม.1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ 60000

<< ย้อนกลับ