รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเพชร วิริยะ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักช้างไม้

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญการแกะสลักช้างไม้มานานกว่า ๓๗ ปี ได้คิดสร้างสรรค์การแกะสลักไม้ สะท้อนเรื่องราว ช้างหลายอิริยาบถได้เหมือนจริง ด้วยฝีมือประณีต งดงามและใช้สีธรรมชาติ นอกจากนี้ ครูเพชรยังมีความเชี่ยวชาญงานปูนปั้นและงานเขียนภาพลายเส้น ด้วยเจตนารมณ์จะอนุรักษ์งานด้านศิลปกรรมจึงนำผลงานทุกชิ้นได้รวบรวมจัดแสดงไว้ที่บ้าน “บ้านจ๊างนัก” และมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ชุมชน และผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

56/1 ม.2 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50130

<< ย้อนกลับ