รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพรชัย ใจมา

ด้านศิลปกรรม

จิตรกรรมแบบไทยประเพณี

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม งานจิตรกรรม “แบบไทยประเพณี” ได้สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งสื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบ ล้านนาและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ได้ออกแบบกำแพงวัด บานประตู หน้าต่าง งานจิตรกรรมฝาผนัง และได้ออกแบบร่วมสร้างสำนักสงฆ์ฮอมบุญเพื่อพุทธบูชา มุ่งถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่งาน ศิลปกรรมแก่ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปให้เกิดการเรียนรู้และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

40 ม.2 ตำบลเสาชิงช้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50220

<< ย้อนกลับ