รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพรหมมา ชานันโท

ด้านศิลปกรรม

การทำโปงลาง

ผลงาน

มีความรู้ประสบการณ์ด้านการทำโปงลางและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น แคน พิณ โหวด ตั้งแต่เด็กอีกทั้งมีความสนใจฝึกเรียนการทำโปงลางจากพ่อเปลื้อง ฉายรัศมี สร้างความรู้ สร้างรายได้ และอาชีพแก่คนในชุมชน อีกยังตระหนักถึงคุณค่าดนตรีพื้นบ้าน สอนนักเรียนในโรงเรียนและกลุ่มเยาวชนให้ สามารถเล่นดนตรีพื้นบ้าน อีกทั้งยังจัดตั้งเป็นวงโปงลางหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่อยู่

82 ม.4 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40120

<< ย้อนกลับ