รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีอีสาน

ผลงาน

สนใจดนตรีพื้นบ้านและวรรณกรรมอีสาน ใฝ่เรียนรู้ฝึกฝน จนสามารถเล่นพิณ แคน โปงลางได้ในวัยเด็ก วัยรุ่นพัฒนาฝีมือเล่นดนตรีในวงดนตรีหมอลำ คณะรำวง พร้อมกับเรียนรู้ด้านดนตรีสากลจนสามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านประยุกต์กับดนตรีสากลได้เป็นอย่างดี มีผลงานการเล่นดนตรี เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีให้กับนักร้องหลายคน เช่น พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์และ สลา คุณวุฒิ และนำความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมมาแต่งคำร้อง ทำนองเพลง ลูกทุ่งอีสาน เขียนบทความด้านศิลปะดนตรีอีสานในวารสารรายสัปดาห์และในเว็บไซต์เผยแพร่ในระดับประเทศ เกิดประโยชน์กับวงการศิลปกรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน และการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่อยู่

48 ม.3 บ้านโคกสูง ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40170

<< ย้อนกลับ