รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำเบา ปัดเสน

ด้านศิลปกรรม

หมอแคนพื้นเมืองลายปลาล้อยขี้ขม

ผลงาน

ได้รวบรวมเรียบเรียงลายแคนโบราณและประยุกต์พัฒนาลายแคนโบราณขึ้นใหม่ จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง(ลายปลาส้อยขี้ขม) จากที่สืบสายเลือดหมอแคนจากบิดานำมาเป็นบรรทัดฐานในการฝึกฝน เกิดความชำนาญในการเป่าแคน สามารถนำตัวโน้ตสากลผสมตัวโน้ตในดนตรีไทย เผยแพร่สู่ระบบ สากลด้วยองค์ความรู้ ครูภูมิปัญญาไทย

ที่อยู่

32/2 ม.1 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40250

<< ย้อนกลับ