รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบัวหอง ผาจวง

ด้านศิลปกรรม

หมอแคนอีสาน

ผลงาน

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องแคน ทั้งการเป่าแคน แต่งเพลงแคนให้กับผู้สนใจ จนมีลูกศิษย์มากมาย เป็นหนึ่งในวงการ หมอส่งหมอแคนถือว่าเป็นหมอแคนต้นแบบผู้หนึ่งของลุ่มนํ้าโขง

ที่อยู่

15 ม.3 ตำบล*สระใคร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ 43100

<< ย้อนกลับ