รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเทวี บุตรตั้ว

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอนประเภทบอกกล่าว

ผลงาน

เป็นผู้ผสมผสานนำเอาความเป็นอีสานกับความทันสมัยมาใช้ในการประพันธ์กลอนลำ มุ่งเน้นการใช้ภาษาที่สุภาพหลอมรวมจนได้ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ทั้งเนื้อร้องและทำนอง ที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้สืบทอดและคงอยู่สืบไป

ที่อยู่

14 ถ.หมากแข้ง ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ