รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำเก่ง บัวใหญ่

ด้านศิลปกรรม

หมอลำลีลาม้ากระทืบโลง

ผลงาน

เป็นศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน หมอลำ ที่สืบทอดและมีผลงานการแสดงมายาวนานกว่า ๖๐ ปี มีลีลาการร้องลำที่มีนํ้าเสียงเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับลีลาท่ารำ ประกอบการแสดงที่เร้าใจทำให้ผู้ชมสนุกสนาน จนได้รับฉายาหมอลำลีลาม้ากระทืบโรง เป็นผู้ริเริ่มและเป็นต้นแบบการแสดงหมอลำชิงชู้ มีผลงานการแสดงหมอลำเผยแพร่ทั่วภาคอีสานในประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมหมอลำในต่างประเทศ จนได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา ยกย่องให้เป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงหมอลำ

ที่อยู่

363 ถ.บูรพาใน ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ