รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอำนาจ แผงงาม

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอนย้อนยุค

ผลงาน

มีความสนใจในศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน หมอลำมาตั้งแต่วัยเด็ก เริ่มต้นฝึกฝนเรียนรู้การแสดงหมอลำเมื่ออายุ ๑๒ ปี จนมีความชำนาญทำการแสดงในจังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานเป็นที่ยอมรับมีความสามารถในด้านการลำได้ทุกประเภท ได้รับฉายา “หมอลำอำนาจน้อย สิงห์อุบล” มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ การลำกลอนเล่าเรื่องแบบโบราณ ชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอนย้อนยุค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลงานการแสดงหมอลำมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๕๐ ปี นำเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่สอนและถ่ายทอดให้กับผู้เรียนที่สนใจจนสามารถนำไปประกอบอาชีพหมอลำที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ที่อยู่

99/26 ม.4 ตำบล*คำไฮใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ