รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย ล้วนวิลัย

ด้านศิลปกรรม

หัวโขน

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่องการทำหัวโขน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากช่างโขนฝีมือดีโดยสืบทอดมาจากช่างทำหัวโขนในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้โดยพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยและพัฒนางานเป็นหัวโขนจิ๋ว สำหรับเป็นของที่ระลึก ได้ค้นพบวิธีทำหัวโขนตามขั้นตอนการทำหัวโขนโบราณ เดิมใช้กระดาษสา ต่อมาประยุกต์ใช้วัสดุเรซิ่น แต่ยังคงอนุรักษ์การลงรัก-ปิดทอง ทาสี เขียนลายไทยเดิม และพัฒนาการใช้สีเพิ่มความคงทนให้กับหัวโขน นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนที่สนใจ และเผยแพร่ชื่อเสียงศิลปกรรมไทย แขนงช่างทำหัวโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายต่อไป

ที่อยู่

32/18 ตำบลบางมด อำเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10170

<< ย้อนกลับ