รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเฉลิม ม่วงแพรศรี

ด้านศิลปกรรม

ซอสามสาย

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง ซอสามสาย เชี่ยวชาญทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ได้ทำทางเดี่ยวซอสามสายได้หลายเพลง เช่น เพลงหกบท เพลงนางครวญ เป็นต้น นอกจากนี้ ประพันธ์เพลงไทย ได้แก่ เพลงบัวกลางบึง (เถา) ตลอดจนมีความสามารถคุมวงดนตรีและปรับวงส่งเข้าประกวดในการแข่งขันหลายครั้ง

ที่อยู่

145 (189) ซ.อ่อนนุช 74 ถ.สุขุมวิท77 ตำบลดอกไม้ อำเภอเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10250

<< ย้อนกลับ