รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญแถม เพชรประดิษฐ์

ด้านศิลปกรรม

การแทงหยวก

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางหัตถศิลป์ การแทงหยวก การตัดฉลุกระดาษ การเล่นและประดิษฐ์เครื่องดนตรี เป็นที่ยอมรับของสังคม เผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะการแทงหยวกในรูปแบบที่หลากหลายขณะเดียวกัน สนับสนุนและเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ที่อยู่

9-ม.ค. ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ 10130

<< ย้อนกลับ