รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกิจ คชรัตน์

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักรูปหนังตะลุง

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์การแกะสลักรูปหนังโดยไม่มีการร่างแบบ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีลักษณะโดดเด่นที่ต้องมีลายกนกลายไทยประกอบ

ที่อยู่

68 ถ.บ้านพรุธานี เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90250

<< ย้อนกลับ