รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประกอบ เดชรักษา

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดท่ารำมโนราห์แบบโบราณ และการทำพิธีกรรมของมโนราห์

ที่อยู่

55 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80110

<< ย้อนกลับ