รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุชาติ สาดอ่ำ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

งานใบตองและการแกะสลัก

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุชาติมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เรื่องการทำ บายศรี การจัดดอกไม้สด พานพุ่ม แกะสลัก ผัก ผลไม้สด โดยนำ ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะโดดเด่น ดังนี้ • ออกแบบบายศรีโดยเน้นสัดส่วนรูปทรงของบายศรีการใช้สี ต้องไม่เกิน ๓ สีเพื่อให้เกิดจุดเด่น โดยช่วงล่างใช้สีเข้ม ช่วงกลางจะใช้สีขาวเพราะเป็นจุดนำ สายตา ส่วนยอดบนสุดจะใช้สีอ่อน • งานที่สร้างสรรค์แต่ละชิ้นต้องคิดรูปแบบ แล้วจึงออกแบบรูปทรง คำ นวณสัดส่วน เปิดโอกาสให้ ผู้อื่นติชมมองเห็นมิติที่เป็นธรรมชาติผลงานจะมีหลากหลายชนิดเปลี่ยนไปทุกปีได้แก่ บายศรีเทพ บายศรีพญานาค บายศรีปากชาม เผยแพร่ไปยังประเทศศรีลังกา อินเดีย สิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น • ศึกษา ทดลองหาวิธีเก็บรักษาใบตองให้มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน โดยจะต้องไม่ใช้ผ้าเช็ดใบตอง ก่อนนำ มาใช้ แต่จะใช้น้ำ มันมะกอกผสมกับน้ำ แล้วใช้ฟองน้ำ เช็ดใบตอง จะทำ ให้ใบตองมีความเงาและมีสีเขียว อยู่ได้นาน • ประยุกต์งานใบตองสด โดยใช้ผ้าที่เหมาะสม เช่น ผ้าออแกนซ่ามาประดิษฐ์เครื่องพานพุ่มสักการะ พานพุ่ม พานเทียนแพ บายศรีแบบต่างๆ คลุมไตร ตาลปัตร ฯลฯ ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ งานใบตองและงานแกะสลัก สร้างสรรค์งานด้วยฝีมือที่ปราณีต งดงาม มีความโดดเด่นในรูปทรงและการออกแบบ โดยเฉพาะงานบายศรีพญานาค บายศรีปากชาม เป็นผู้มีความตั้งใจ อุทิศเวลาให้กับการ ถ่ายทอดความรู้ ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นสืบสานภูมิปัญญาไว้มิให้สูญหาย ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและชุมชน

ที่อยู่

159 ม.3 ตำบลไกรกลาง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ 65000

<< ย้อนกลับ