รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุชาติ สาดอ่ำ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

งานใบตองและการแกะสลัก

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ งานใบตองและงานแกะสลัก สร้างสรรค์งานด้วยฝีมือที่ปราณีต งดงาม มีความโดดเด่นในรูปทรงและการออกแบบ โดยเฉพาะงานบายศรีพญานาค บายศรีปากชาม เป็นผู้มีความตั้งใจ อุทิศเวลาให้กับการ ถ่ายทอดความรู้ ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นสืบสานภูมิปัญญาไว้มิให้สูญหาย ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและชุมชน

ที่อยู่

159 ม.3 ตำบลไกรกลาง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ 65000

<< ย้อนกลับ