รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมถวิล ดีทองหลาง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ซอพื้นเมืองโคราช

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมถวิล ดีทองหลาง ถือเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์และความสามารถทางด้านศิลปกรรมหลายสาขา คือ งานอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผม ซ่อมรถจักรยาน งานจักสาน งานประดิษฐ์ แกะสลัก ช่างไม้ ช่างปูน ด้านพิธีกรในงานพิธีการทางสงฆ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับใช้สังคมมาโดยตลอด แต่ที่ถือว่าโดดเด่นมากที่สุด คือ ด้านศิลปะการแสดงดนตรีไทยทั้งการเล่นและการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด เช่น ซอด้วง ซออู้ กลองต๊อก โทนไม้ วิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ มีรูปทรง รูปแบบและระดับเสียงได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการแกะสลักลายไทยบนเครื่องดนตรี และแกะสลักเป็นรูปหัวสัตว์กับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด และทุกขั้นตอนครูสมถวิลจะทำด้วยมือและเครื่องมือช่างไม้เท่านั้นไม่ใช้เครื่องจักร ดังนั้นเครื่องดนตรีของครูสมถวิล จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีผู้สนใจนำไปใช้ในการเล่นและแสดงในงานต่างๆได้รับความสนใจจากผู้ชมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานจากการเรียนรู้ด้านดนตรีไทยจากครูดนตรีและเล่นดนตรีไทยจนชำนาญ มีความสามารถในการทำเครื่องดนตรีไทยด้วยการทำมือโดยไม่ใช้เครื่องจักร เพื่อใช้ในการเล่นและแสดงเอง เช่น ซอด้วง ซออู้ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หายาก เช่น ไม้พะยูง ไม้ประดู่ กระดองเต่า หนังสัตว์ประเภทต่าง ๆ เครื่องดนตรีที่ผลิตมีจุดเด่นที่เป็นเอกลกั ษณ์ คือ รูปแบบเครื่องดนตรี ใช้การแกะสลักลายไทยและรูปสัตว์ต่างๆ นำภูมิปัญญาด้านการเล่นดนตรีไทยและการผลิตเครื่องดนตรีไทยเผยแพร่ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ จนเป็นที่ยอมรับในผลงานด้าน การทำซอพื้นเมืองโคราช

ที่อยู่

10/1 ม.7 ตำบลพระพุทธ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30230

<< ย้อนกลับ