รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางณิศาชณ บุปผาสังข์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผ้าลายพื้นเมืองอีสานลายพญานาค

ผลงาน

องค์ความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองอีสานจากคุณยาย เริ่มทอตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความเชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์ลวดลายพื้นเมืองอีสาน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูการย้อมครามสีธรรมชาติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ การทำผ้ามัดหมี่ย้อมครามและหมักโคลน เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาลวดลายให้มีสีสันสวยงาม และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แปลกใหม่เสมอเป็นสถานที่ขายของฝาก ของที่ระลึก ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคาย ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การประดิษฐ์ผ้าลายพื้นเมืองอีสาน มีความประณีตในการทอ และคุณภาพของผ้า ลวดลายผ้าที่คิดริเริ่มประดิษฐ์และสร้างสรรค์ คือ ผ้าขิดสลับหมี่ ผ้ามัดหมี่ ๔ ตระกรอ และผ้ามัดหมี่หมักโคลน

ที่อยู่

115 ม.11 ตำบล*สระใคร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ 43100

<< ย้อนกลับ