รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญชู จันทรบุตร

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้รวบรวมตำรายาโบราณภาษาล้านนา แล้วค้นคว้าเพิ่มเติมและคิดค้นพัฒนาสูตรยาสมุนไพรพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจำพวกยาลมต่าง ๆ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมานานทางภาคเหนือ ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ง่ายต่อการซื้อและการใช้ นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ความเชื่อทางด้านประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะเป็นการช่วยทางด้านยิจตใจซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี

ที่อยู่

110 หมู่ 2 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50230

<< ย้อนกลับ