รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทัน สุพรรณราช

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผาไหโบราณ

ผลงาน

องค์ความรู้ เป็นผู้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำเตาเผา ในการทำน้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผาและลายเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องปั้นดินเผาของครูทัน ไม่ว่า ครก ไห โอ่ง สิ่งเหล่านี้เคาะเกิดเสียงดังกังวารคล้ายระฆัง ไหปลาแดก หมักปลาแดก ทำปลาแดกแล้วไม่เน่า ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาโบราณ การทำนํ้าเคลือบเครื่องปั้นดินเผา และลายบนเครื่องปั้นดินเผา เป็นผู้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำเตาเผา ในการทำน้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผาและลายเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องปั้นดินเผาของครูทัน ไม่ว่า ครก ไห โอ่ง สิ่งเหล่านี้เคาะเกิดเสียงดังกังวารคล้ายระฆัง ไหปลาแดก หมักปลาแดก ทำปลาแดกแล้วไม่เน่า

ที่อยู่

17 ม.13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ 43120

<< ย้อนกลับ