รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบังเอิญ ดีคำ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผ้าทอฝ้าย

ผลงาน

องค์ความรู้ จากเดิมที่ทอผ้าไว้เพื่อสวมใส่ภายในครัวเรือนและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนมาถึงปีพ. ศ. 2534 จึงได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้นมา โดยจะใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมม โดยในปัจจุบันมีผ้าทอมือทั้งหมด 5 แแบบ คือผ้าทอมัดหมี่ ผ้าทอยกดอก ผ้าทอสายฝน ผ้าพื้น และผ้าขาวม้า 7 สีมงคล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองปลิง ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย จากความพิถีพิถัน ประณีตบรรจง สู่ผ้าทอมือที่มีความสวยงาม สีสันสด คงทน จึงได้รับรางวัล การันตี ในคุณภาพ จากองค์กรต่างๆมากมาย และยังมีกิจกรรมอื่นๆให้แก่กลุ่มอาชีพที่เข้ามาเรียนรู้และทอผ้า เช่น การทำอาหาร ทำขนมไทย การแปรรูปอาหาร ให้มีความหลากหลายขึ้นแล้วแต่ว่าใครถนัดทำสิ่งไหน ผลงานโดดเด่น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่องการทอผ้าพื้น ผ้าที่มีตัวอักษร และผ้าที่มีลวดลายหลากหลาย เป็นแบบ เฉพาะของหมู่บ้านที่ได้พัฒนาและฝึกฝนจากการเรียนรู้งาน จากแหล่งต่างๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะกับโอกาส ขยายผลแก่ผู้รับการถ่ายทอด เป็นผู้นำรวมกลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และ พัฒนางานทอผ้า จนเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานทั่วไป เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนสืบสานภูมิปัญญาไทยด้านการทอผ้า เผยแพร่ขยายผลให้กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อสังคมและทำให้ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่อยู่

252/2 ม.7 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ 71170

<< ย้อนกลับ