รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางปรีดา ทวีรส

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแปรรูปขมิ้นชัน

ผลงาน

องค์ความรู้ จากการที่ครูปรีดา ทวีรส เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีอาชีพทำการเกษตร ทำสวน ปลูกขมิ้น รู้จักขมิ้นตั้งแต่เด็กๆ เพราะปลูกเป็นผักสวนครัวและนำมาใช้ในการประกอบอาหารและทำยาของคนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของขมิ้นซึ่งเป็นของดีของชาวตำบลถ้ำทองหลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตำบลถ้าทองหลาง อยู่ในหุบเขา เป็นพื้นที่เหมาะต่อการปลูกขมิ้น เพราะมีอุณหภูมิที่เหมาะและดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จึงมีการปลูกขมิ้นกันมากและได้รวมกลุ่มส่งเสริมปลูกขมิ้นกันทั้งตำบล และจุดเด่นของขมิ้นในตำบลถ้ำทองหลางคือเป็นขมิ้นที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นขมิ้นที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศไทยการเพาะปลูกไม่ใช้สารเคมี ผลงานโดดเด่น เป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้านในการแปรรูปขมิ้นชันเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขมิ้นชันผง สบู่ขมิ้น ข้าวเกรียบขมิ้น น้ำพริกแกง สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม และคนในชุมชน/จังหวัด

ที่อยู่

9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ 82180

<< ย้อนกลับ