รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอ๊ะ หลงกลาง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การจักสานเตยปาหนัน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการจักสานเตยปาหนัน อนุรักษ์ลายสานแบบดั้งเดิม ลายดอกจันทร์ ลายลูกแก้ว ลายลงแหวน และคิดประดิษฐ์ลายใหม่ และส่งเสริมให้ปลูกเตยปาหนันเพื่องานจักสาน

ที่อยู่

17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา* อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 92120

<< ย้อนกลับ