รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การจักสานเชือกกล้วย

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการจักสานเชือกกล้วย สามารถประดิษฐ์ให้มีรูปแบบอย่างหลากหลาย มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้านในการทำผลิตภัณฑ์จักสานเชือกกล้วย

ที่อยู่

48 หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพวง อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86220

<< ย้อนกลับ