รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การจักสานเชือกกล้วย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ เป็นผู้มีภูมิปัญญาด้านการจักสานเชือกกล้วยเป็นสิ่งของภาชนะ รูปร่างต่างๆ เช่น กระเช้า ตะกร้า เสื่อ หมวก เครื่องใช้ เครื่องประดับ เป็นต้น โดยเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองจากบรรพบุรุษ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฝึกฝนพัฒนาชิ้นงานเพิ่มขึ้นตลอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ภูมิปัญญา โดยได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและจัดตั้งกลุ่มสนใจขึ้น มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาโดยการนำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี มีการรวมกลุ่มสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมรู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ คือ เชือกกล้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชือกกล้วยป่าจะมีคุณภาพดีกว่าเชือกกล้วยพันธุ์ธรรมดา รู้จักการทำงานในลักษณะของการบูรณาการกับชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญและสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์อีกด้วย ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการจักสานเชือกกล้วย สามารถประดิษฐ์ให้มีรูปแบบอย่างหลากหลาย มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้านในการทำผลิตภัณฑ์จักสานเชือกกล้วย

ที่อยู่

48 หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพวง อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86220

<< ย้อนกลับ