รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกมล อภิธนัง

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

ระยะเวลา ๑๗ ปีในการทำงานของ ครูกมล อภิธนัง กับการ บริหารงาน และ ระยะเวลา ๑๐ ปี ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ มีเรื่องราวดีๆ มากมายเกิดขึ้นทั้งการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ การใช้บ้านตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน การเดินทางออกปถ่ายทอดความรู้ ในโรงเรียน/นอกโรงเรียน/ตามอัธยาศัย การก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิต การจัดทำสวัสดิการของกลุ่ม การสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ การพัฒนากลุ่มอาชีพ ในจังหวัดเชียงรายล้วนนำไปสู่ความเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติอย่างแท้จริง

ที่อยู่

185/1 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57100

<< ย้อนกลับ