รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเรือง การหมั่น

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการรักษาแผนโบราณ และยาสมุนไพรไทยซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพ ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ผู้ป่วยที่ยากไร้และให้คำแนะนำส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นรู้จักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยใช้ภูมิปัญญาไทยที่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นหลัก

ที่อยู่

13 หมู่ 3 บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50170

<< ย้อนกลับ